Zdjęcia na CD

Coraz powszechniejszy dostęp do produktów współczesnej techniki komputerowej umożliwia zarchiwizowanie fotografii w postaci cyfrowej. Wykonane i wywołane zdjęcia z wakacji po jakimś czasie tracą wyrazistość, a kolory blakną. Jest na to rada: fotografie możesz zeskanować i zapisać na płycie CD. To rozwiązanie umożliwia pokaz zdjęć w formie slajdów, wysłanie ich znajomym, a także ich wydruk po wielu latach w niezmienionej jakości. W tym wypadku nie oszczędzaj jednak na powierzchni nośnika. Z materiału złej jakości nigdy nie uzyskasz dobrego zdjęcia, a duży plik zawsze możesz skompresować. Do oglądania grafiki na ekranie monitora wykorzystuje się przeglądarki graficzne. Nie oferują one narzędzi do obróbki rysunków, umożliwiają jedynie wyszukiwanie i oglądanie ilustracji znajdujących się w komputerze. Za ich Arkusz kalkulacyjny Dowiesz się i nauczysz: 0 Do czego służą i gdzie mają zastosowanie arkusze kalkulacyjne 0 Jakiego rodzaju dane są przetwarzane w arkuszach 0 Jak wykonuje się obliczenia w arkuszu 0 Na czym polega adresowanie komórek 0 Do czego służą formuły i funkcje 0 Jak poruszać się po arkuszu i formatować komórki 0 W jaki sposób stosować funkcje matematyczne 0 Jak tworzyć i modyfikować wykresy 0 Na czym polega sortowanie danych 0 Jak automatyzować pracę w arkuszu za pomocą makr 0 Jak zabezpieczać arkusz przed podglądem i edycją.

Koperty i etykiety adresowe

Tabela z danymi do korespondencji seryjnej powinna się rozpoczynać od pierwszego wiersza strony. Jeśli oprócz tabeli w dokumencie będzie się znajdował inny tekst, on także zostanie potraktowany jako dane, co może spowodować dezorientację użytkownika.
Mając bazę adresów, możesz przystąpić do tworzenia dokumentu korespondencji. W tym celu wybierz menu Narzędzia\Listy i dokumenty wysylkowe\Kreator korespondencji seryjnej… (Narzędzia\Korespondencja seryjna…, Utwórz |Listy seryjne…). Po wyborze Listów seryjnych musisz wskazać źródło danych adresowych lub je utworzyć. Kolejnym krokiem będzie wstawienie właściwych pól do dokumentu, np. imienia i nazwiska, adresu i tym podobnych informacji, które znajdują się w otworzonym źródle danych. Ostatnią czynnością będzie scalenie dokumentu, czyli utworzenie np. listów zawierających dane osobowe czy adresowe. Listów (najczęściej stron dokumentu) będzie tyle, ile nazwisk znajduje się w bazie. Po tych czynnościach możesz przystąpić do drukowania listów. Nieodłącznym elementem korespondencji jest adresowanie listów. I tutaj edytory przyszły nam z pomocą. Umożliwiają bowiem drukowanie adresów bezpośrednio na kopertach umieszczanych w drukarce lub na etykietach. W pierwszym przypadku musisz sprawdzić, czy koperty mieszczą się w drukarce i zmierzyć ich wielkość. Następnie należy wprowadzić te wymiary w odpowiednim okienku opcji kopert – menu Narzędzia\Listy i dokumenty wysyłkowe\Koperty i etykiety…. (Narzędzia\ Koperty i etykiety…).

Praca nad tekstem

Praca nad dokumentem nazywana jest edycją tekstu. Polega ona na wprowadzaniu tekstu, wybraniu czcionki, jej koloru i rozmiaru czy wcięć akapitowych. Najczęściej tekst wprowadza się z klawiatury, ale nie zawsze. Wyobraź sobie, że masz kilka plików zawierających informacje dotyczące historii piłki nożnej w Polsce. Chcesz uzyskać z nich wiadomości o konkretnej drużynie. Wtedy możesz te pliki otworzyć, wyszukać właściwe partie tekstu i znaną metodą kopiowania i wklejania (Ctrl+C, Ctrl+V) umieścić kolejne fragmenty w nowym dokumencie. Do dokumentu w wielu edytorach można również wstawić tekst za pomocą odpowiedniego polecenia menu, np. Wstaw\Plik.
Warto wiedzieć Nie wstawiaj znaków interpunkcyjnych jak kropki, przecinki itd. po spacji (wyraz ,) lub bezpośrednio przed wyrazem (wyraz ,wyraz). Umieszczaj je tuż za wyrazami, tak jak w tekście tej książki. Standardowym sposobem obsługi klawiatury w systemach Windows czy Li- nux jest układ Polski (programisty). W takiej sytuacji polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ś itd.) otrzymujemy używając kombinacji klawisza <Ałt> z właściwą literą, np. <Alt+l> = ł. Istnieje również inny układ, tzw. maszynistki, w którym polskie znaki uzyskiwane są za pomocą jednego klawisza. To rozwiązanie jest często stosowane w macintoshach, ale dostępne także w innych systemach.

Monitorowanie systemu

Inny sposób ochrony komputera polega na stworzeniu systemu obrony na wypadek ataku inną, nieprzewidzianą drogą. Jak wiesz, do zamków próbowano się dostawać nie tylko przez bramę, lecz na różne sposoby: podkopami, przy użyciu drabin lub za pomocą podstępu, czego przykładem był słynny koń trojański. Także do komputera szkodliwy program może trafić inną drogą niż strzeżony przez zaporę ogniową port. Może np. zostać dołączony do wiadomości pocztowej bądź przedostać się do twojego systemu z inną aplikacją. W takiej sytuacji mamy do czynienia z intruzem, któiy dostał się już do środka. Ale i wtedy nie jest jeszcze za późno, aby uniemożliwić sabotaż lub inne szkodliwe działanie. Twój system musi umieć zlokalizować obcy lub podejrzany obiekt i zneutralizować go. Skuteczną bronią jest dobry system antywirusowy z ciągłym monitorowaniem systemu. Właściwym rozwiązaniem jest także zainstalowanie aplikacji, których zadaniem jest wyszukiwanie w systemach komputerowych programów szpiegujących lub ich elementów.

Sieć a programy zagrażające bezpieczeństwu twoich danych

Sieci komputerowe, a zwłaszcza Internet, są środowiskiem, w którym wirusy komputerowe lub szkodliwe programy typu robaki, bomby logiczne konie trojańskie rozprzestrzeniają się wyjątkowo łatwo. Dlatego musisz pamiętać, że jeśli pobierasz z sieci dane czy wiadomości, możesz nieświadomie wprowadzić do swojego komputera któryś z tych programów, czego skutki mogą być bardzo przykre. Dialery Zjawisko dialerów w Internecie dotyczy użytkowników komputerów, uzyskujących dostęp do sieci poprzez modem i określony numer dostępowy. Dialer to niewielki program, który za wiedzą użytkownika lub samoczynnie przekonfigurowuje numer dostępowy, za pośrednictwem którego modem nawiązywał połączenie z Internetem. W ten sposób użytkownik modemu, surfujący w Internecie, zamiast kosztów połączenia ze swym serwerem dostępowym, ponosi dużo wyższe koszty połączeń z numerami typu 0 700 lub numerami międzynarodowymi. Użytkownicy sieci często uruchamiają diale- ry nieświadomi kosztów, na jakie się narażają. Często też programy tego typu pojawiają się w ich systemach w sposób podstępny. Najwięcej tego typu programów jest „udostępnianych” na stronach o tematyce erotycznej w sieci, gdzie są one sposobem płatności za dostęp do zawartych na nich materiałów. Jednak znane są przypadki, że programy te są także udostępniane na stronach o innej tematyce.

Prawo i netykieta w sieci

Termin netykieta wywodzi się od słów net – sieć i etykieta. Netykieta określa zasady komunikowania się i wspólnego korzystania z zasobów i usług Internetu. Obejmuje reguły postępowania, jakie obowiązują w społeczności internetowej. Za twórcę podstaw netykiety uważany jest Arlene H. Rinaldi z Florida Atlantic University, który już w 1992 roku sformułował jej pierwsze zasady. Mimo że w Internecie panują dosyć luźne obyczaje, a stosowanie zasad netykiety jest dobrowolne, jej przestrzeganie dobrze świadczy
o użytkownikach. Ale w sieci obowiązuje nie tylko netykieta, lecz przede wszystkim prawo. Dlatego musisz mieć świadomość, że korzystając z usług sieciowych, ponosisz odpowiedzialność za skutki własnych poczynań. Internauci stworzyli nawet dekalog użytkowników komputerów. Warto przyswoić zawarte w nim zasady: Nie używaj komputera, aby szkodzić innym. Nie zakłócaj pracy na komputerach innym. Nie zaglądaj bez pozwolenia do cudzych plików. Nie używaj komputera, aby kraść. Nie używaj komputera do dawania fałszywego świadectwa. Nie używaj ani nie kopiuj programów, za które nie zapłaciłeś. Nie używaj zasobów cudzych komputerów bez zezwolenia (autoryzacji). Nie przywłaszczaj efektów wysiłku intelektualnego innych. Myśl o społecznych konsekwencjach programu, który piszesz. 10. Używaj komputera z rozwagą i ostrożnością.

 

Program do komunikacji z przekazem obrazu i dźwięku

Także ty w domu, w pracy, na uczelni czy w szkole, wykorzystując sieć lokalną lub Internet, możesz przeprowadzić prosty przekaz audio-wideo. Wystarczy wyposażyć dwa komputery pracujące w sieci lokalnej lub Internecie (oczywiście w połączeniu może brać udział też więcej komputerów) w: kamerę internetową, kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki. W komputerach tych musisz także zainstalować program, który umożliwi ci zrealizowanie połączenia z przekazem obrazu i dźwięku. W Windows programem takim może być np. Microsoft NetMeeting. Programy udostępniające przekaz audio-wideo są także dostępne w systemie Linux czy dla komputerów Macintosh i systemu Mac OS. Warto wiedzieć NetMeeting oferuje nie tylko różne formy komunikacji, ale także między innymi pogawędki za pośrednictwem klawiatury, przesyłanie plików, pracę grupową na wirtualnej tablicy i udostępnianie programów z własnego komputera innym użytkownikom sieci. Warto bliżej zapoznać się z tym programem. Jak połączyć się z innym użytkownikiem sieci za pomocą programu NetMeeting? Połączenie z użytkownikiem sieci za pośrednictwem programu NetMeeting może się odbywać na dwa sposoby: poprzez bezpośrednie wpisanie adresu IP komputera użytkownika lub podanie jego nazwy. Połączenie można zrealizować także za pośrednictwem odpowiedniego serwera katalogowego w sieci Internet. Może to być katalog internetowy firmy Microsoft lub inny katalog tego typu w sieci.

Serwer komunikatora i numer użytkownika

Aby móc korzystać z usługi IM, za pomocą zainstalowanego w twoim komputerze programu komunikatora musisz połączyć się z jego serwerem w Internecie. Tam zostaniesz zarejestrowany i otrzymasz unikatowy numer identyfikacyjny (UIN – User Identification Number). Za pośrednictwem tego numeru będziesz rozpoznawany w sieci przez innych użytkowników usługi. Od tej pory, zawsze gdy połączysz się z serwerem komunikatora, informacja o tym zostanie przesłana z serwera do osób, w których systemach twój numer został zapisany. Programy komunikatorów Istnieje wiele komunikatorów udostępniających usługę IM. Wśród użytkowników Windows jest to np. popularny Gadu-Gadu czy Tlen, wśród użytkowników Linuksa będzie to np. Kadu. Zasada korzystania z tego narzędzia w każdym systemie jest taka sama. Wiele programów komunikatorów wykorzystuje ten sam protokół. Np. użytkownik Gadu-Gadu pod Windows może rozmawiać z użytkownikiem programu Kadu pod Linuksem.

Oprogramowanie

Najogólniejsze określenie programów lub zbiorów programów, dzięki którym można korzystać z komputera lub urządzeń peryferyjnych współpracujących z komputerem (np. skanera, drukarki itp.). Program komputerowy jest wykonywany przez procesor w pamięci wewnętrznej, do której jest załadowany z nośnika pamięci masowej, jak dysk twardy, płyta CD (CD-R, CD-RW) czy DVD. Analogią do procesora może być stolarz robiący meble w warsztacie. Z kolei pamięcią będzie warsztat – im jest on większy, tym więcej można w nim zgromadzić materiałów i narzędzi. Jest więc do nich szybszy dostęp, gdyż nie trzeba chować jednych, aby zrobić miejsce na inne. Natomiast programem komputerowym będzie projekt zawierający rysunki wraz z dokładnymi instrukcjami, w jakiej kolejności należy realizować kolejne zadania. Jak widać, do zrobienia mebli nie wystarcza jedynie stolarz. Tak samo ważne są materiały, narzędzia i projekt. Podobnie program komputerowy jest wykonywany na różnego rodzaju danych, jak liczby, teksty, obrazy itp. Wszystkie one, jak już wiemy, są reprezentowane i zapisane w postaci bitów. To porównanie stanowi uproszczony przykład roli, jaką odgrywają podczas wykonywania programów komputerowych procesor i pamięć – główne elementy komputera. Różnica natomiast pomiędzy przytoczonym tutaj przykładem projektu a programem komputerowym jest taka, że w komputerze zarówno programy, jak i dane są przechowywane dokładnie w taki sam sposób – za pomocą bitów. Programy przechowywane są na nośnikach informacji w postaci tzw. plików programowych. Oprócz plików programowych istnieją także pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe i wiele innych. Zbiór współpracujących ze sobą plików programowych oraz plików innego typu (grafika, dźwięk itp.) nazywamy aplikacją. Natomiast zestaw współpracujących ze sobą aplikacji nazywany jest pakietem. W praktyce jednak określenia program i aplikacja są używane zamiennie. Dlatego możemy się spotkać z określeniami typu: program Edytor tekstu albo aplikacja z Pakietu biurowego.

Monitory

Ograniczenie wpływu pola elektrostatycznego emitowanego przez monitory CRT oraz poprawę warunków pracy wzrokowej zapewniają specjalne filtry ochronne. Ich zadaniem jest również tłumienie światła (sztucznego i dziennego) przechodzącego w kierunku monitora. Filtry te eliminują odbicie światła oraz znacznie poprawiają kontrast obrazu. Inne wymagania stawiane są monitorom LCD. Związane to jest z ich odmienną konstrukcją. W monitorach tych zamiast lamp elektronowych stosowane są ekrany ciekłokrystaliczne. Tym samym emitują one o wiele słabsze pole elektromagnetyczne.  Warto wiedzieć Każdy monitor powinien umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej o 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi o 120° – 60° w lewo lub prawo. Monitory dobrej klasy spełniają odpowiednie normy jakości. Jedną z nich jest MPRII, która określa dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez monitor. Inną normą jest TCO. Przedstawia ona m.in. parametry odświeżania monitorów CRT i LCD. Według tej normy za minimalną częstotliwość odświeżania pionowego monitorów przyjęto 85 Hz przy rozdzielczości: 800 x 600 dla monitorów 14- i 15-calowych, 1024 x 768 w przypadku 17-calowych oraz 1280 x 1024 dla 19-calowych i większych. Zmniejszonego poboru energii elektrycznej dotyczy norma EPA (Energy Star), z kolei VESA – DPMS określa standard przełączania trybów oszczędzania monitorów.

Aplikacje na monitory dotykowe cieszą się ogromną popularnością

W dobie internety i wraz z postępem technologicznych ludzie stali się strasznie leniwi. Większość dzieci nie wychodzi na dwór by jak dawniej pobawić się z rówieśnikami, a woli spędzać czas przed monitorami. Tablety, smartfony, nowoczesne telewizory z funkcją wyświetlania obrazów w formacie 3D, takie rzeczy przestały już dawno nas zaskakiwać. Warto wspomnieć, że aplikacje na monitory dotykowe także powstają w zaskakująco szybkim tempie. Mamy coraz więcej dobrych programistów, którzy potrafią stworzyć coś z niczego. W XXI wieku coraz częściej wykorzystuje się monitory dotykowe tak więc wzrasta zapotrzebowanie na aplikacje. To dobrze, technologia rozwija się z dnia na dzień przy czym nie przestaje nas zaskakiwać. Wszystkie aplikacje, systemy operacyjne to tak naprawdę mózgi urządzeń, urządzeniem steruje człowiek lecz to oprogramowanie jest odpowiedzialne za przerabianie ludzkich poleceń na impulsy elektryczne powodujące „pracę” maszyny. Rozwój technologiczny chyba nigdy nie przestanie zaskakiwać człowieka.

Coraz częściej wykorzystujemy drony w fotografii lotniczej

Nie każdy może zostać profesjonalnym fotografem. Robienie zdjęć wbrew pozorom nie jest wcale takie proste jak mogłoby nam się wydawać. Odpowiednie dobrane światło, bystre oko, dodatkowo należy po prostu to „czuć”. Zdjęcia może robić każdy, ale zdjęciu zdjęciu nierówne, nietrudno o prześwietlone czy też zamglone. Jeszcze trudniej robić zdjęcia z powietrza, wprost z loku ptaka. Rozwój techniki i wynalezienie dronów rzucił trochę światła fotografię lotniczą. Drony w fotografii lotniczej stały się czymś naturalnym. Znacznie łatwiej nagrać wysokiej jakości film czy też zrobić zdjęcia sterując małym statkiem powietrznym niż siedzieć wewnątrz samolotu i robić zdjęcia z góry. Za sprawą dronów robienie zdjęć czy też nagrywanie filmów z lotu ptaka stało się dziecinne proste, wystarczą pieniądze na tę miniaturową zabawkę czy też inaczej, miniaturowy statek powietrzny. Wbrew pozorom drony nie są takie drogie jak mogłoby nam się wydawać, jest to wydatek rzędu kilkuset złotych. Dodatkowo na rynku ciągle pojawiają się mocniejsze, nowocześniejsze modele. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Lampy zapachowe lampeberger – coś niezbędnego w naszym domu

Kominek w salonie, meble pasujące do kolory ścian, ozdobny żyrandol i naturalnie cudowny zapach. Opis idealnego salonu, idealnego domu czy też mieszkania. Wiele osób używa różnych odświeżaczy zapachów, palących się patyczków czy też odświeżaczy wykrywających ruch. Mało kto zdaje sobie sprawę, że istnieje kombinacja piękna, a zarazem słodkiego zapachu. Coś co z pewnością zwróci uwagę gości nie tylko swoim wyglądem, ale też zapachem. Lampy zapachowe lampeberger to absolutny hit. Lampy zapachowe to produkty, które nie dość, że zachwycają swoim pięknym wyglądem to także cudowną nutą zapachową. Od dziś możemy zapomnieć o świeczkach zapachowych, palących się patyczkach czy też urządzeniach na czujnik. Zapalona lampa, książka w ręce oraz rozchodzący się zapach lawendy po całym salonie, czy można sobie wyobrazić coś piękniejszego? Dodatkowo lampy oczyszczają powietrze oraz skutecznie niszczą nieprzyjazne dla człowieka bakterie. Mocny, a zarazem niedrażniący zapach potrafi utrzymywać się do kilku godzin. Lampa zapachowa powinna się znaleźć obowiązkowo w każdym salonie.

Szare lampy zapachowe lampeberger, nowość na rynku!

Świat nabrał tempa i wiele rzeczy przestało nas zaskakiwać. Smartfony, inteligentne telewizory, drony czy też okulary, które przenoszą nas w świat wirtualny. Czy ktoś kiedykolwiek spodziewał się, że powstają lampy zapachowe. Szare lampy zapachowe lampeberger to właśnie jedna z tych innowacji. Lampa, która nie tylko świeci czyli spełnia swoją podstawową funkcję, a również uwalnia intensywny, a zarazem delikatny zapach w całym mieszkaniu. Dodatkowo zabija kurz oraz bakterie, które unoszą się w powietrzy. Lampy zapachowe to istna rewolucja jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. Pięknie urządzony salon, dostojne meble, barek, kominek, skóra na ziemi, a niedaleko kominka, na szafce nocnej stoi ona, cichy wybawca, świeci oraz pachnie szara lampa zapachowa lampeberger. Wydaje się, że to surrealistyczna wizja piękna oraz subtelności lecz nie, to prawda, to coś namacalnego. Każdy z nas może mieć w swoim mieszkaniu czy też domu lampę zapachową. Dodatkowo ceny nie są takie wysokie jak mogłoby nam się wydawać.

Fotografia lotnicza dronami – hit czy kit?

Czy zastanawialiście się kiedyś jak powstają piękne i malownicze zdjęcia z lotu ptaka? Zdjęcia miast, obiektów położonych wysoko nad nami. Jak to wszystko powstaje, kto to robi? Tyle pytań bez odpowiedzi. Odpowiedzią na wszystkie nurtujące was pytania jest fotografia lotnicza dronami. Jeszcze kilka lat temu kupowaliśmy swoim dzieciom zabawki w postaci samochodów na sterowanie, gdy wyszły pierwsze pojazdy powietrzne każdy był pod wrażeniem, a teraz? Teraz nikogo nie dziwi dron latający nad nami. Miniaturowe statki powietrzne wiszące kilkadziesiąt metrów nad nami, wyposażone w kamery w jakości HD, systemu bezpieczeństwa w razie awarii oraz nadajniki GPS w przypadku braku łączności i zniknięcia urządzenia z pola widzenia osoby sterującej. Wiele film wykorzystuje drony do fotografii lotniczej. Śluby nagrywane z lotu ptaka, wszelakie imprezy okolicznościowe czy nawet nakręcony kawałek okolicy. To wszystko jest teraz dostępne. Drony są urządzeniami łatwymi w obsłudze, nawet dziecko sobie z nimi poradzi. Jedyny minus to dosyć wysoka cena, lecz czy zatykająca dech w piersiach pamiątka ma swoją cenę?

Dlaczego wykorzystujemy drony w fotografii lotniczej?

Quadcoptery, wielowirnikowce lub po prostu drony. Te niewielkich rozmiarów urządzenia pojawiły się na sklepowych półkach kilka lat temu. Mogą służyć jako zwykłe zabawki dla dzieci czy też dorosłych lecz mogą też mieć szersze zastosowanie. Za sprawą swoich niewielkich rozmiarów oraz łatwego sterowania wykorzystuje się je do robienia zdjęć, nakręcania filmów. Drony w fotografii lotniczej to żadna nowość. Bardzo wiele firm zajmujących się fotografią wprowadziło do swojej oferty fotografię powietrzną. Pomyślmy tylko, teraz nic nam nie szkodzi na przeszkodzie by stworzyć piękną panoramę miasta widzianą z lotu ptaka. Mało kto zdaje sobie sprawę z drzemiącej mocy w tych niewielkich rozmiarów urządzeniach sterowanych za pomocą nadajnika. Dodatkowo technologia wciąż się rozwija, powstają nowsze modele dronów. Wyposażone w moduły GPS, komponenty jakich używają producenci są coraz to bardziej wytrzymałe na wstrząsy, uderzenie o twardą powierzchnię czy choćby czynniki atmosferyczne. Właśnie z powodów, które został wyżej wymienione drony w fotografii lotniczej są wykorzystywane coraz częściej i prędko nie powinno się to zmienić.

Fotografia lotnicza dronami, coś nowego

Ludzie mają tendencję do wymyślania ciągle coraz to nowszych rzeczy, udoskonalania już gotowych pomysłów. Kilka lat temu dzieci bawiły się miniaturowymi samochodami wyposażonymi w nadajnik do zdalnego sterowania. Następnie na rynku zaczęły pojawiać się prototypy pierwszych samolotów, aż do pewnego momentu, do wręcz przełomowego momentu. Pojawienie się dronów! Tak, ze miniaturowe o ile można tak powiedzieć, samolociki zrobiły naprawdę wielką rewolucję. Ciągle powstają coraz to nowsze modele, udoskonalone, wyposażone w nadajniki GPS oraz co najważniejsze kamery. Ludzie wpadli na pomysł by zacząć robić zdjęcia niedostępnych obszarów, zdjęcia nieba, budynków z lotu ptaka. Tak właśnie zrodziła się fotografia lotnicza dronami. Firmy zajmujące się fotografią postanowiły rozszerzyć swoją działalność, otworzyć się na klienta. Dlatego teraz z łatwością możemy mieć pamiątki ze ślubu czy też imprezy urodzinowej zrobione z perspektywy lotu ptaka. Czyż to nie jest zadziwiające, a zarazem wywołujące dreszcz niepewności? Do czego jeszcze ludzie są zdolni?

Nawigacji Windows Phone – działanie

Jeżeli chodzi o telefonu marki Apple z systemem iOS czy też smartfony działające na Androidzie nie ma najmniejszego problemu z doborem aplikacji nawigacji. Jeżeli chodzi o Windows Phone sprawa się lekko komplikuje z racji tego, że Windows Phone jest systemem, który rozwija się naprawdę wolno. Market świeci pustkami, niestety nie jest nam dane używać wielu aplikacji, które już dawno zostały wypuszczone na pozostałe platformy, iOS oraz Android. Dobra nawigacja Windows Phone, czy taka aplikacja w ogóle istnieje? Okazuje się, że tak. Wbrew pozorom aplikacji nawigacji, która została dostarczona przez producenta oprogramowania działa dosyć dobrze. Oczywiście posiada kilka wad, lecz nie są one aż tak bardzo uciążliwe w codziennym użytkowaniu. Plusem jest lekkość, nieznacznie tylko obciąża zasoby naszego smartfona więc nie ma problemu z brakiem pamięci, powolnym działaniem czy zacinaniem się naszego urządzenia. Dokładność map także jest na wysokim poziomie. Z czystym sumieniem można uznać, że aplikacja nawigacji dostarczona przez producenta oprogramowania działa tak jak powinna.

Aplikacje na monitory dotykowe -potrzebne czy nie?

Monitory dotykowe pojawiły się na runku już jakiś czas temu. Tak naprawdę to mało kto zdaje sobie sprawę czym tak naprawdę są, jaka jest metoda ich wykonania oraz jak duży jest koszt produkcji. Warto dodać,że same monitory dotykowe możemy podzielić na kilka grup: OneTouch – czyli takie, które posiadają jeden punkt dotyku; DoubleTouch – posiadają dwa punkty dotyku oraz ostatnia grupa to MultiTouch czyli ekrany, które posiadają do 26 punktów dotyku. Ekrany dotykowe powoli stają się przyszłością. Znajdują coraz to szersze zastosowanie, choćby w restauracjach czy też w autobusach. Nie możemy zapomnieć o aplikacjach. To właśnie aplikacje na monitory dotykowe odgrywają znaczącą rolę. Monitory bez dedykowanych aplikacji są warte tyle co nic. No dobrze, a punktu widzenia ekonomicznego są jednak coś warte lecz mimo wartości bez cząstki (czyli aplikacji) za której sprawą możemy nimi sterować, stają się tylko pustymi maszynami z których człowiek nie ma najmniejszego pożytku. O tym nie należy zapominać,

Czy lokalizacja autobusu szkolnego jest potrzebna?

Czy autobusy szkole są wyposażone w lokalizator? Jeśli nie to czy powinny być? Nie ma sprzeczności co do tego, że autobusy szkolne przewożące nasze pociechy powinny być wyposażone czujnik GPS. Możliwość lokalizacji, sama lokalizacja autobusu szkolnego powinna być czymś oczywistym jak stwierdzenie, że trawa jest koloru zielonego. Rodzic posyłający dziecko na wycieczkę szkolną powinien mieć wgląd do całej trasy jaką przejechał autobus. Dodatkowo w razie wypadku powinien być niezwłocznie poinformowany właśnie za sprawą systemu połączonego z lokalizatorem. Czasami może się zdarzyć, że jakieś dziecko przypadkowo, w dużym tłumie odłączy się od grupy, w XXI wieku każde dziecko posiada przy sobie telefon komórkowy inaczej zwany smartfonem. Dzieci powinny mieć zainstalowane aplikację za pomocą których z łatwością odnalazłyby drogę powrotną do autobusu szkolnego. Bezpieczeństwo pociech powinno być dla nas priorytetem tak więc jednogłośnie możemy stwierdzić, że możliwość śledzenie autobusu jest czymś naprawdę ważnym.