This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

SLlLBL

Po obróbce drugiej warstwy, polegającej na wycięciu interesującego fragmentu (szparowaniu), usunięciu niepożądanych elementów, dopasowaniu kolorów do tła i wyskalowaniu, można zmontować zdjęcie tak, jakby wstawiona postać była tam w rzeczywistości.

Grafika bitowa

Grafika bitowa, nazywana także rastrową, powstaje poprzez tworzenie nowych ilustracji i retuszowanie istniejących. Narzędzia do jej tworzenia i obróbki można przyrównać do pędzelków, farb, gumek, ołówków itp. Tak zresztą się

Modele kolorów

Modele kolorów to techniki uzyskiwania barw. Inaczej powstaje kolorowy rysunek na papierze, np. druk zdjęcia, a inaczej uzyskuje się go na monitorze komputera. Do tworzenia barw opracowano dwa podstawowe modele

Wielkość obrazka

Ten parametr wskazuje, jakie rozmiary w jednostkach długości ma rysunek. W tym celu podaje się długość dwóch boków ilustracji w calach, centymetrach lub pikselach, np. obrazek wielkości 10 cm x

Kilka ważnych pojęć z grafiki komputerowej

Z grafiką komputerową wiąże się wiele ważnych pojęć. Należą do nich między innymi rozdzielczość i wielkość ilustracji, kompresja pliku graficznego, stosowane modele kolorów do wyświetlania obrazu na monitorze oraz do

Grafika w komputerze

Grafika jest nierozerwalnie związana z programami komputerowymi. Dlatego programy graficzne cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników komputerów. Za ich pomocą mogą oni wzbogacać swoje dokumenty w edytorach lub arkuszach kalkulacyjnych.

Makra

Makra, nazywane też makropoleceniami, są malutkimi programami tworzonymi przez użytkownika w edytorze. Pozwalają na wykonywanie różnych operacji składających się z wielu dostępnych w programie funkcji. Za pomocą makra można np.

Wzory matematyczne

Edytory umożliwiają tworzenie skomplikowanych (wielopiętrowych) wzorów matematycznych. Za ich pomocą można tworzyć opracowania naukowe, prace semestralne czy dyplomowe przedstawiające różne obliczenia. Oprócz zwykłych operatorów zawierają one także nietypowe symbole i

Koperty i etykiety adresowe

Tabela z danymi do korespondencji seryjnej powinna się rozpoczynać od pierwszego wiersza strony. Jeśli oprócz tabeli w dokumencie będzie się znajdował inny tekst, on także zostanie potraktowany jako dane, co

Ławy i szybki sposób

Dzięki korespondencji seryjnej możesz wysłać listy do setek adresatów w łatwy i szybki sposób. Każda korespondencja musi być oparta na bazie nazwisk i adresów. To z niej edytor pobiera kolejne

Tworzenie spisu treści

Spisy treści występują wszędzie tam, gdzie opracowywane są wielostronicowe dokumenty podzielone na rozdziały, podrozdziały itd. Są to prace semestralne, maturalne, magisterskie i wiele innych opracowań. Wyobraź sobie, że taka praca

Pisanie w kolumnach

Edytory umożliwiają pisanie na stronach podobnych do szpalt gazet lub kart książek, a mianowicie w kolumnach. Taki styl ma zastosowanie przy tworzeniu i drukowaniu folderów informacyjnych, turystycznych, okolicznościowych i wielu

error: Content is protected !!